Sešas Eiropas valstis – Latvija, Austrija, Itālija, Norvēģija, Portugāle un Spānija iesaistījušās pārrobežu projektā “Digibest” jeb “Biznesa ekosistēmas digitālā transformācija’’. Projekta mērķis ir apzināt mazo un vidējo uzņēmumu prasmes strādāt digitālajā vidē un sniegt rekomendācijas, kā veiksmīgāk izmantot jaunās tehnoloģijas uzņēmumu darbā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) publisko pakalpojumu direktors Gatis Ozols stāsta, ka daudzi Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi vēl neizmanto digitālās iespējas. To apliecina arī mūsu valsts zemais reitings Eiropas Savienības (ES) digitālās attīstības indeksā. Latvija digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmējdarbībā pērn ieņēma tikai 24. vietu.

Vidzemes  plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja Laima Engere-Levina stāsta, ka digitālo risinājumu ieviešana ir ļoti aktuāla tieši šobrīd, krīzes laikā, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions maijā uzsācis digitālo darbnīcu ciklu.

Latvijas IT Klastera izpilddirektore Aiga Irmeja vērtē, ka Latvijas uzņēmumi, īpaši mazie un mikro uzņēmumi, ļoti atšķirīgi izmanto digitālos risinājumus. Bet tiem būs izšķiroša loma jaunu klientu piesaistē.

VARAM publisko pakalpojumu direktors Gatis Ozols stāsta, ka krīzes laikā pieaugusi elektroniskā paraksta popularitāte un aicina uzņēmējus aktīvāk izmantot arī citus jau šobrīd pieejamos digitālos rīkus.

Projekta “Digibest” īstenošanas laikā vispirms tiks veikta mazo un vidējo uzņēmēju aptauja, tam sekos ekspertu diskusijas un tiks izstrādātas rekomendācijas, kā uzņēmumos ieviest digitālos risinājumus. Projekts noslēgsies 2023. gadā. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds “Interreg Europe” programmas ietvaros. Latvija saņems līdzfinansējumu 410 000 eiro apmērā.