Šogad janvārī noslēdzās “Altum” daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programma. Sākoties Covid-19 pandēmijai, valdība ēku siltināšanai papildus piešķīra vēl 35 miljonus eiro. Kā veicies ar ēku siltināšanu un kas sagādājis lielākās problēmas.

Ekonomikas ministrijas (EM) Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja Evita Valgača stāsta, ka Latvijā kopš 2009. gada siltinātas un atjaunotas 835 ēkas. Šobrīd visvairāk nosiltinātas ēkas ir Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Cēsīs, Valkā, Saldū un Jelgavā.

Lai veicinātu energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, EM jau devīto gadu rīko konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Konkursā šogad saņemti 33 pieteikumi un žūrija jau apmeklējusi atjaunotās un siltinātās ēkas Kurzemes pusē.

Finansējumu ēku siltināšanai iepriekšējā ES plānošanas periodā - 160 miljonu eiro izsniedza finanšu institūcija “Altum”. Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka jau nosiltinātas 199 ēkas, bet 688 daudzdzīvokļu māju siltināšana turpinās. Visaktīvāk projektus iesnieguši Rīgas un Pierīgas reģionu iedzīvotāji.

EM Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja Evita Valgača vērtē, ka daudzas mājas ir ļoti nolietojušās un tas palielina izmaksas, mājsaimniecībām arī trūkst finanšu līdzekļi. Tiek domāts, kā turpmāk programmu uzlabot, lai, piemēram, par būvnieku kļūdām nebūtu jāmaksā iedzīvotājiem.

Jāpalielina būvniecības kvalitātes kontrole, jo iedzīvotāji veikuši lielus ieguldījumus. Ja māja pēc tam sāk pelēt, tā nedrīkst būt. Ir konstatētas problēmas gan iepirkumos, gan būvniecībā, un tas rada papildus izmaksas mājas iedzīvotājiem. Mēs meklējam risinājumus, lai par trešās personas rīcību nav jāmaksā mājas iedzīvotājiem.

“Altum” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka, piedaloties Altum ēku siltināšanas programmā, var saņemt grantu līdz 50% apmērā no kopējām izmaksām. Piemēram, ja mājas siltināšana maksā 100 000 eiro, var saņemt grantu līdz 50 000 eiro. Viņa vērtē, ka lielākais izaicinājums, pieņemot lēmumu par mājas siltināšanu, ir spēja iedzīvotājiem vienoties.

Ēku atjaunošanai naudu piešķirs arī no Eiropas Atveseļošanās plāna, līdz ar to ēku siltināšanas programma Latvijā tiks turpināta arī nākamajā ES plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.