Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS “Latvijas valsts meži” izsludināja konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības pasākumu veikšanai tuvāko 5 gadu laikā. Konkursa rezultātā ap 200  privātpersonu un uzņēmumu pieteicās vienam vai vairākiem mežsaimnieciskajiem darbiem.

“Šeit bija pieaudzis mežs. Savulaik tas tika izcirsts un tagad šeit ir jau jaunaudze. Tai ir 18 gadi un te šogad paredzēta pēdējā jaunaudzes kopšana, ” izrādot vienu no objektiem, ko “Latvijas Valsts meži” nolēmuši nodod apsaimniekošanā Rēzeknes novada Makašānu pagastā, mežkope Ludmila Žukovska atklāj, ka atkarībā no apjoma un specifikas, šos darbus veiks  individuālais komersants vai uzņēmums, kurš konkursa kārtībā saņems šādu iespēju.

Koku skaits te tiks samazināts uz 1200, atbrīvota viņiem platība, lai  kokiem būtu kur augt un pieaugumi būtu lielāki. Retināšanu veiks pakalpojuma sniedzēji ar kuriem tiek slēgti līgumi. Mums pagājušajā mēnesī noslēdzās iepirkums. Konkursā varēja piedalīties daudzi uzņēmēji, kuriem nav parādsaistību. Kuram ir zemākā cena ar to slēdzam līgumu. Dodam darba uzdevumu un cilvēks nāk šeit noteiktā laikā, kad es esmu ieplānojusi un kopj šo jaunaudzīti.”

Jaunaudzē Makašānos egles jau ir pāris metrus garas, taču mazajām eglītēm un priedēm lielu postu nodara pēdējos gados lielā skaitā savairojušās stirnas, brieži un aļņi. Tāpēc “Latvijas valsts meži”  piedāvā  uzņēmējiem ne tikai nodarboties ar mežu kopšanu, bet arī ar to aizsardzību.

Pateicoties meža kopšanas darbiem, LVM reģionos rada papildus darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs var organizēt paralēli savam ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi. Guntis Bobkovs  jau gandrīz 7 gadus veic mežaudžu kopšanas darbus Ziemeļlatgales Lubānas meža iecirknī un paralēli sniedz savus pakalpojumus arī privāto mežu īpašniekiem.

“Piedalos Latvijas Valsts mežu izsludinātajos konkursos un nodarbojos pārsvarā ar jaunaudžu kopšanu. Šogad man ir nedaudz virs 70 hektāriem. 70 hektāros veicu tieši jaunaudžu kopšanu. Tas nozīmē, ka tajās platībās, kurās tev noteiktā laikā ir jāiet, jāizgriež visi tie kociņi, kas ir atpalikuši attīstībā un jāveido audze.”

Kā atklāj “Latvijas Valsts meži”  Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs, Latvijas valsts meži gadā stāda 9 tūkstošu hektāru jaunā meža, agrotehniskā kopšanu veic nepilnos 100 000 hektāros,  jaunaudzes  tiek koptas 30 tūkstošu ha lielā platībā, bet no meža zvēriem gadā tiek aizsargāti 18 tūkstošu  ha meža. 

“Gadā mežsaimnieciskos darbus mēs veicam apmēram 100 tūkstošu ha lielā platībā.  Un lai šos mežsaimnieciskos darbus paveiktu mums ir nepieciešami apmēram 2000 strādnieku. Skaidrs, ka bez lauku iedzīvotājiem mēs šos darbus paveikt nevaram. LVM darbības princips ir vērsts uz pakalpojumu pirkšanu, jo mēs paši mežsaimnieciskos darbus neveicam. Tāds ir mūsu biznesa modelis un  mēs piedāvājam iespēju ikvienam cilvēkam  Latvijā nākt un kļūt par mūsu sadarbības partneri. Man šķiet kā tā ir ļoti lieliska iespēja, ka cilvēks var atrast darbu sev tuvu mājām un pats var plānot savu darba laiku”

11. oktobrī noslēdzās Valsts mežu izsludinātais konkurss uz mežu kopšanas un aizsardzības darbiem. Līgumi ar pretendentiem, atkarībā no darbu apjoma, to specifikas, tiks slēgti  uz vienu, trim, vai uz 5 gadiem, bet  darba vietas plānotas 66 meža iecirkņos visos Latvijas reģionos. Turpina Lauris Ropājs.

“Mēs esam saņēmuši 211 piedāvājumus, salīdzinājumam iepriekšējā gadā tie bija 150 pieteikumi. Tas liecina, ka aktivitāte tiešām ir bijusi liela. Par konkursa rezultātiem vēl ir pāragri runāt. Šobrīd notiek vērtēšana, kas ilgs apmēram 2 mēnešus. Tad, kad izvērtēsim konkursa rezultātus, tad arī nonāksim pie līgumiem  un visiem tiks vienlaicīgi izsūtīti paziņojumi par  to, kādi ir konkursa rezultāti.

Cik cilvēks var nopelnīt, strādājot mežā?

Viss atkarīgs no cilvēka, no viņa vēlmes strādāt. Noteikti var nopelnīt un var nodrošināt arī ģimeni.” 

Nākamajos piecos gados kopā ar sadarbības partneriem LVM plāno veikt mežsaimnieciskos darbus 167 000 hektāru lielā platībā. Gadā “Latvijas valsts meži” mežu apsaimniekošanai, aizsardzībai, ugunsdrošībai un meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanai tērē 20 miljonus eiro.