Mājsaimniecības kopš 15. marta var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajai atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Lai gan sākumā programma tika daudz kritizēta, īpaši prasība par granulu katliem ar A3+, kurus Latvijā pat nevarēja iegādāties, tagad šī un dažas citas prasības ir mainītas un atvieglotas. Šobrīd atbalsta programmai iesniegti 220 pieteikumi par kopējo finansējumu 706 000 eiro, bet kopējais programmas finansējums ir 20 miljoni eiro. Vairāk stāsta Daina Zalamane.