Pedagogu trūkums Latvijas skolās nav jauna problēma. Publiskajā telpā izskanējis, ka šobrīd Latvijas skolās trūkst ap 1000 pedagogu. Nodarbinātības valsts aģentūrā 1. augustā bija reģistrētas 309 brīvas vakances pedagogiem, bet 1068 skolotāji bija reģistrējušies kā bezdarbnieki. Joprojām maz skolēni izvēlas savu nākotni saistīt ar pedagoģiju un skolotāju trūkuma radītos robus vidusskolēnu zināšanās nākas labot augstskolu pasniedzējiem. Īpaši to izjūt STEM nozarēs, kur svarīgas ir jauniešu zināšanas dabas zinībās, fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Tas var ietekmēt darba tirgu.

STEM nozares ir dabas zinības, inženierzinātnes, matemātika un tehnoloģijas. LDDK izglītības un nodarbinātības eksperts Rihards Blese uzsver, ka tieši STEM nozares ir ļoti svarīgas Latvijas darba tirgum.

Kas var sekmēt jauniešu interesi par fiziku, ķīmiju, matemātiku? Protams, ka skolotāji. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore Linda Daniela stāsta, ka pēdējos gadus situācija nemainās – kļūt par skolotāju STEM nozarēs izvēlas maz jaunieši.

RTU studiju prorektors, profesors Uldis Sukovskis stāsta, ka skolotāju trūkums vidusskolās ietekmē jauniešu zināšanas, tāpēc RTU piedāvā studentiem bezmaksas kursā atkārtot vidusskolas matemātikas vielu. Bet sāksim ar labām ziņām – šogad RTU par 13% palielinājies jauniešu skaits pamatstudiju programmās un augusi arī jauniešu motivācija.

RTU arī šogad turpinās sadarbību ar skolām talantu programmā un jau noslēgti līgumi ar vairākām skolām, ka skolēni varēs mācībām izmantot RTU laboratorijas.

Lai risinātu skolotāju trūkumu skolās, Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ka tie, kam ir izglītība fizikā, ķīmijā vai citās STEM nozarēs, var kļūt par skolotāju, apgūstot 72 stundu pedagoģijas kursu. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore Linda Daniela stāsta, ka šobrīd interese par šo apmācības veidu nav liela – dabas zinībās pieteikušies pieci, fizikā četri, ķīmijā viens students.

Pēc Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa darba tirgus prognozēm, 2027. gadā Latvijā varētu trūkt jau 14 000 STEM nozarēs izglītotu darbinieku.