Lai stiprinātu mazās lauksaimniecības, arī šogad tiks piešķirts valsts atbalsta maksājums. Šogad tam novirzīti četri miljoni eiro. Atbalstu var saņemt tās saimniecības, kurām pieteiktais hektāru skaits vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalstam 2021. gadā nepārsniedza septiņus hektārus.

Jau trešo gadu papildus tiek atbalstīti mazie lauksaimnieki. Pērn no valsts budžeta līdzekļiem tika atvēlēti 3 miljoni eiro, taču šogad kopējā atbalsta summa ir četri miljoni. Par atbalsta nepieciešamību vairāk stāsta Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns.

„Gadu gaitā bija novērots, ka samazinās mazo lauksaimnieku skaits, lauksaimnieku skaits kopumā samazinās un samazinās arī mazo lauksaimnieku skaits, un tāpēc tika lemts, ka tie lauksaimnieki, kuri izmanto lauksaimniecības zemi ražošanai, tas nozīme, ka tur dzīvniekus vai izmanto kādu daļu ražošanai, tad būtu nepieciešams papildu atbalsts, lai motivētu tos lauksaimniekus saglabāt šo lauksaimniecisko darbību. Vairāk tas ir atbalsts šajos apstākļos – iepriekšējos gadus, tas bija ienākumu samazinājums un šajā gadā, kad ir ļoti būtisks resursu cenu kāpums, tad tomēr

tas palīdz kompensēt daļu vai nu ienākumu kritumu vai resursu cenu pieaugumu, lai lauksaimnieki varētu nodrošināt  zemes apsaimniekošanu.”

Valsts atbalstu piešķir papildus Eiropas Savienības tiešmaksājumu atbalstam. Un šogad valsts atbalsta summa lauksaimniekiem veidos 55 procentus no tās summas, ko pērn mazie lauksaimnieki saņēmuši no tiešmaksājumiem. Atbalsts finansiāli gan nav liels.

„Summas ir robežās no 50 līdz 440 eiro. Un atbalstu saņems tie lauksaimnieki, kuri pagājušo gad ir saņēmuši arī Eiropas savienības tiešos maksājumus - robežās no 100 līdz 1200 eiro, tātad pusi, 55 procentus no saņemtā Eiropas tiešmaksājuma saņems papildus valsts atbalstu šogad.”

Ir atvieglota kārtība, lai saņemtu atbalstu, proti, tam nav jāpiesakās. Lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīne Ilgaža stāsta, ka Lauku atbalsta dienests naudu  izmaksās balstoties uz  pērn iesniegtajiem datiem.

„Saskaitot tiešos maksājumus kopā ar šo papildus atbalstu nevarēs pārsniegt 1250 eiro, tātad tur tiek skaitīti kopā pagājušā gada tiešo maksājumu atbalsta summa un šis atbalsts, kas tiek piešķirts papildus. Tas līdzīgi bija arī iepriekšējos gados, tāpēc tās mazās saimniecības, kas arī šogad turpina saimniekot, šis atbalsts tādā pašā kārtībā, tādā pašā apmērā tiek izmaksāts.”

Kopumā atbalstu saņems aptuveni 13,7 tūkstoši saimniecību. Latgalē šādu saimniecību ir četri ar pusi tūkstoši.

„Un Latgale izceļas ar to, ka tieši pēc saimniecību lieluma, tā ir visbagātākā ar mazajiem saimniekiem, jo trešā daļa no saimniecībām no šīm 13.7 tūkstošiem atrodas tieši Latgalē.”

Atbalstu saņems tie, kuriem pērn lauksaimniecības zeme bija līdz 7 hektāru platībā un kuri vismaz 0,3 hektārus no šīs saimniecības platības izmantoja, piemēram, dārzeņu, augļu koku vai arī citu kultūraugu audzēšanai, vai turēja vismaz vienu lauksaimniecības dzīvnieku. Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns atzīst, ka šobrīd  nav vērojams mazo  lauksaimniecību skaita kritums.

„Tā kā tas mērķis ir saglabāt un motivēt mazo lauksaimnieku ražošanu un integrāciju tirgū, tad mēs redzam, ka pa šiem gadiem, kad ir bijis piešķirts šis te atbalsts, tad to mazo lauksaimnieku skaits nav samazinājies, kaut arī kopējais lauksaimnieku skaists samazinās no gada uz gadu, bet mēs redzam, ka tie mazie ražojošie, tomēr viņu skaits nav samazinājies, tas ir tas

galvenais sasniegums un mērķis– saglabāt šo mazo ražojošo lauksaimnieku struktūru.”

Kā apliecina Lauku atbalsta dienestā, piešķirtais valsts atbalsts mazajām saimniecībām tiks izmaksāts līdz 30.jūnijam.