Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu. Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas  nodarbinātām personām darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem. Rezultātā ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus var piesaistīt arī no citām pilsētām vai novadiem.  Šobrīd mobilitātes programmu Latgalē izmanto 28 cilvēki. Daugavpils novada un Ilūkstes puses uzrunātie ļaudis šo pasākumu vērtē atzinīgi, jo tas vismaz sākumam devis iespēju ceļa izdevumus uz darbu Daugavpilī samazināt, tajā pašā laikā atbalsts varētu būt arī lielāks. 

Mobilitātes programmā iesaistījās arī bijusī bezdarbniece, Ilūkstes novada Bebrenes pagastā dzīvojošā Ilze Žagata. Viņai četrus mēnešus tika apmaksāti ceļa izdevumi līdz Daugavpilij un atpakaļ, kur viņa iekārtojās darbā par kasieri lielveikalā “Maxima”. Patlaban Ilze turpina strādā lielveikalā un pilda nu jau maiņas vadītājas pienākumus.

“Tad, kad stājos uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā un sāku cītīgi meklēt darbu, cilvēks no NVA man pastāstīja, ka ir iespēja saņemt arī mobilitātes pabalstu.

Ja dabū darbu attālināti no mājām, tad ir iespēja pieteikties mobilitātes pabalstam. Es vienkārši atradu darbu un NVA darbinieki man paši pastāstīja, ka man ir tāda iespēja pieteikties,” atceras Ilze.

Ilze sarēķinājusi, ka atbalsts, kuru viņa saņēmusi nodarbinātības programmā, bijis pietiekams, lai apmaksātu ceļu uz darbu un atpakaļ pirmos četrus mēnešus.

“Pēc tam bijis jāsāk maksāt pašai. Taču iesākumam tas ir ļoti izdevīgi kā tāds starta punkts, kad palīdz un atbalsta. Ļoti pozitīvi, ka ir tāda programma, ka tiek atbalstīti cilvēki.”

Atzinīgi mobilitātes programmu vērtē arī bijusī bezdarbniece, Daugavpils novada Maļinovas pagastā dzīvojošā Olga Jermoļenko. Šī gada februārī viņa iekārtojās darbā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā.

“Biju uzskaitē biržā. Arī, kad apmeklēju apmācības kursus, man apmaksāja ceļu. Iestājos darbā, uzrakstīju pieteikumu mobilitātes programmai. Iesniegumu izskatīja un atnāca atbilde, ka apmaksās. Atbalsts, ko saņemu, ir 11 centi par vienu kilometru.”

Olga atzīst, ka šis atbalsts viņai ir ļoti būtisks un mobilitātes programmas īstenošana būtu jāturpina. Nebūtu slikti, ja šis atbalsts būtu arī lielāks.

“Pašreizējā atbalsta man pietiek ceļa izdevumu segšanai, bet ja atbalsts būtu lielāks, domāju neviens neiebilstu.

Man līdz mājām ir 17 – 18 kilometru. Braucu ar sabiedrisko transportu, līdz sabiedriskajam mani aizved. Beidzoties atbalsta programmai laikam nāksies braukt uz darbu ar savu transportu.”

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore Ilona Zvonkova atzīst, ka mobilitātes programmai Daugavpils pusē cilvēki cenšas pieteikties visai aktīvi. Taču, lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam ir jāatbilst virknei kritēriju.

“Pieteikties programmai var bijušie bezdarbnieki, kas šajā statusā ir bijuši reģistrēti ne mazāk par diviem mēnešiem, ir iekārtojušies darbā un uzrakstījuši iesniegumu desmit darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību nodibināšanas.”

Aprēķins par šo pakalpojumu šogad tiek veikts pēc Finanšu ministrija izstrādātas metodikas.

“Ja pasākuma dalībnieks no dzīvesvietas līdz darbavietai un atpakaļ var nokļūt ar sabiedrisko transportu, nekavējot darbu – ierodas stundas laikā līdz darba sākumam un var stundas laikā pēc darba beigām aizbraukt mājās -, tad tiek piemērota likme četri centi par kilometru no sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai un atpakaļ.

Ja personai ir invaliditāte vai ja sabiedriskais transports nenodrošina ierašanos darba vietā stundas laikā līdz darba sākumam un stundas laikā pēc tā beigām, vai ja no deklarētās dzīves vietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai ir vairāk par diviem kilometriem, tad tiek piemērota vieglā autotransporta likme – 11,2 centi par kilometru no deklarētās dzīves vietas līdz darba vietas adresei.”

Par pirmajiem četriem mēnešiem atbalsta summa nedrīkst pārsniegt 600 eiro, bet vienā mēnesī izmaksas nedrīkst pārsniegt 150 eiro. Atbalsta summas apmērs katrā gadījumā tiek aprēķināts individuāli. Šogad mobilitātes programmā paredzēts atbalsts 350 dalībniekiem par kopējo summu nedaudz vairāk kā 115 000 eiro. Vidējās izmaksas uz vienu dalībnieku ir 329 eiro. Daugavpilī šajā programmā šogad piedalās trīs dalībnieki, bet Latgalē kopumā – 28.