Latvijā saražo tikai 57% no patērētā cūkgaļas daudzuma. Tas nozīmē, ka cūkgaļas ražotājiem ir iespējas paplašināt ražošanu Latvijas tirgū. Perspektīva niša ir arī bioloģiskās cūkgaļas ražošana. Šobrīd Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieki pēta bioloģiskās cūkkopības izaugsmes iespējas un ekonomisko izdevīgumu.

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece stāsta, ka cūkgaļas ražošanai Latvijā ir potenciāls – ražošanu varētu palielināt līdz 80% no patēriņa, tomēr cūku un sivēnmāšu skaits Latvijā samazinās un darbu pārtrauc mazās saimniecības. Galvenais iemesls ir Āfrikas cūku mēra izplatība.

Irēna Rācene, Alojas novada Alojas pagasta zemnieku saimniecības „Jurkas” īpašniece, 60 cūkas  audzē bioloģiski. Nelielā saimniecība piedalās projektā par bioloģiskās  cūkgaļas ražošanu.

Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece Ieva Leimane stāsta, ka bioloģisko cūku audzēšanas projekta mērķis ir izpētīt tirgu un saprast, kā bioloģiskās cūkas audzēt intensīvāk.

Projektu par bioloģiskas cūkgaļas ražošanu īsteno Latvijas cūku audzētāju asociācija kopā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un cūku audzētājiem SIA „Ulbroka”, SIA „Ecoland Latvija”, SIA „Vecauce” un citiem.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.