Lai veicinātu piena patēriņu un veselīgus ēšanas paradumus, Eiropas savienības dalībvalstīs tiek īstenota atbalsta programma piena, augļu un dārzeņu piegādei izglītības iestādēm. Latvijā skolēni bezmaksas pienu dzer no 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, bet augļus un dārzeņus skolēni saņem no 2010. gada. Šo gadu laikā Latvijas skolās izdzertas 35 000 tonnas piena un apēsti 6000 tonnu augļu un dārzeņu.

33,2 miljoni eiro – tik liels Eiropas un valsts līdzfinasējums kopš 2004. gada ieguldīts atbalsta programmā „Piens un augļi skolai”. Zemkopības ministrijas tirgus nodaļas vadītāja Dace Freimane stāsta – ja augļu programmā pusi no izdevumiem sedz Latvija un otru pusi Eiropas Savienība, tad piena programmā valsts iegulda pat 75% no kopējā finansējuma. Pienu un augļus bērni ēd no 1. oktobra, programmas ilgums atkarīgs no finansējuma lieluma.

A/s „Lazdonas piensaimnieks” valdes priekšsēdētāja Elvīra Utināne stāsta, ka skolas piena programmā piedalās jau no tās pirmssākumiem, tātad 15 gadus. Gadā skolām piegādā 100 tonnas bioloģiskā piena. Lai gan tirdzniecībā bioloģisko pienu var pārdot dārgāk, uzņēmuma ieguvums ir stabili samaksas termiņi un jauni patērētāji.

Kooperatīvā „Augļu nams” apvienojušies 11 ābolu audzētāji Kurzemē un Zemgalē. Kooperatīva valdes priekšsēdētājs Jānis Lepsis vērtē, ka mazām skolām piegādāt ābolus nav tik izdevīgi kā lielām skolām, jo tas prasa papildus transporta izdevumus, bet 60 tonnas ābolu, ko kooperatīvs piegādā skolām, atvieglo ražas pārdošanu rudenī.

Zemkopības ministrijas tirgus nodaļas vadītāja Dace Freimane stāsta, ka ne visas ES dalībvalstis iesaistās skolu piena un augļu programmā. Latvija piedalās regulāri, un saņem no Eiropas arī papildus finansējumu. Viņa stāsta, ka programma nodrošina ne tikai veselīgu uzturu, bet ietver arī izglītojošus pasākumus.

Tiem, kas vēlas piedalīties programmā skolu apgādei ar pienu, augļiem un dārzeņiem, līdz 10. septembrim jāpiesakās Lauku atbalsta dienestā. Šajā mācību gadā vienam bērnudārza audzēknim un skolēnam līdz 9. klasei piena programmā atvēlēti 11 eiro un viens cents, augļu un dārzeņu programmā – 6 eiro un 9 centi. Sīkāka informācija mājas lapā piensunaugliskolai.lv.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.