Lai veicinātu uzņēmēju sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), finanšu ministrs rosina Latvijā veidot ombudu jeb konsultatīvo padomi. Tās pienākums būs skaidrot dažādus lēmumus un būt starpniekam starp VID un uzņēmējiem.

Finanšu ministra padomnieks Kaspars Čerņeckis skaidro, ka šobrīd tiek pētīta citu valstu pieredze. Līdzīgi ombudi daudzus gadus darbojas arī citās valstīs. Par ombuda nepieciešamību liecina sūdzības, kas tiek saņemtas par VID darbu un nereti ir visai līdzīgas.

Mediācijas platformu sadarbībai ar VID jau izveidojusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). Kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš skaidro, ka gadā saņem vairākus desmitus uzņēmēju sūdzības.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka VID izskata visas saņemtās sūdzības atbilstoši likumdošanai – administratīvā un kriminālprocesa ietvaros. Sūdzības līdz tiesai nonāk reti, parasti izdodas vienoties par kompromisu.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš vērtē, ka uzņēmēju ombudā varētu izskatīt ne tikai jautājumus par sadarbību ar VID, bet arī citām uzņēmējus kontrolējošām iestādēm.

Uzņēmēju ombudu jeb konsultatīvo padomi plānots izveidot šī gada laikā.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.