Cenas cūkgaļai kāpj, par to liecina cenrāži tirgos un veikalos, un pilnībā to apstiprina Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece.

Ja vēl jūlija beigās cūkgaļas cena Latvijā bija pat par desmit centiem zemāka nekā pārējā Eiropā, vidēji nedaudz virs 1,20 eiro dzīvsvarā, tad jau ar šo mēnesi cena pakāpusies un ir ap 1,30  eiro kilogramā.

Tas ļauj uzelpot, to atzīst  arī vienas no lielākajām  cūku fermām Latgalē- Aglonas novada Kastuļinas ciema saimniecības “Pakalni” saimniece Rimma Romanova, kuras fermā ir ap 3 000 cūku. Saimniece arī kā vienu no pozitīvajām tendencēm  gaļas cenas pieaugumā min  tieši graudu cenas mazinājumu

Šis gads tiešām cūkkopjiem var būt ar pozitīvu bilanci, taču tas arī nebūs treknais gads prognozē saimniecības “Pakalni” saimniece Rimma Romanova

Ja kopumā Latgalē pēc cūku mēra izplatības un pēc gadījumiem, kad slimības dēļ  nācās likvidēt nevienu vien cūku fermu,  cūku turētāju skaits  mazinājās, tad  tās saimniecības, kas izdzīvoja, attīstās, te runa gan par „Latgales bekonu” Daugavpils novadā, gan arī  “Pakalni” saimniecību, stāsta  Rimma Romanova

Jāraugās, kādas būs turpmākas graudu cenas, visdrīzāk priekš  cūkkopjiem tās būs  pozitīvas, šajā jomā šis gads cūkkopjiem var būt labvēlīgs, prognozē Latvijas Cūku audzētāju asociācijā,

Kā jebkurš tirgus, arī šis cūkkopības nozarē, pakārtots un atkarīgs no daudzām tendencēm,  un tieši pasaules tirgū, tomēr ar zināmu piesardzību uz nākotnes perspektīvām raugās Latvijas Cūku audzētāju asociācijā, turpina  tās vadītāja Dzintra Lejniece.

Visdrīzāk  iespēja nopelnīt esošajā situācijā,  var palielināt cūku ganāmpulku lielumu Latvijā,  un nozares eksperti prognozē,  ka cūkgaļas piedāvājums jau var pārsniegt pieprasījumu, ar izrietošajām sekām arī cenu politikā.