Swedbank kopā ar dažādu jomu ekspertiem izveidojusi digitālu rokasgrāmatu uzņēmējiem, kurā tiek skaidroti tādi ilgtspējas termini kā zaļais kurss, tiešās un netiešās emisijas, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un citi. Tā kā rokasgrāmata ir digitāla, laika gaitā tās saturs tiks papildināts un jau iznācis pirmais pielikums par klimata politiku Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā Adriana Kauliņa stāsta, ka līdz šim par ilgtspēju vairāk domājuši lielie uzņēmumi – ilgtspējas indeksa dalībnieki, bet citiem uzņēmumiem šie jautājumi bijuši visai sveši. Tāpēc tagad izveidota digitāla rokasgrāmata, kura bez maksas ikvienam ir pieejama vietnē Swedbank biznesam.

Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns vērtē – ja uzņēmumu un projektu līmenī izpratne par ilgtspēju ir, tad makroekonomiskā līmenī pasaulē ilgtspējas jautājumus atrisināt vēl nav izdevies.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns skaidro, ka tuvākajos 10 gados Eiropas ekonomika mainīsies jeb transformēsies un par klimata neitralitāti un zaļā kursa īstenošanu būs jādomā visu nozaru pārstāvjiem. Šobrīd top ES daudzgadu programma līdz 2027. gadam.

Latvijas Darba devēju konfederācijas norādījusi, ka esošajos nozaru politikas dokumentos trūkst precīza rīcības plāna, kā sasniegt klimata mērķus, tāpēc jāveic precīzāki aprēķini, izvērtējot izmaksas. Jāturpina arī diskusijas par zemes izmantošanu, transportu un atkritumu apsaimniekošanu.