Apstiprināti 54 pašvaldību investīciju projekti mērķdotāciju saņemšanai 37 miljonu eiro apmērā. Projektos dominē izglītības un transporta infrastruktūras jomas, kam rezultātā paredzētas divas trešdaļas no kopējās valsts atbalsta summas. Ir vietvaras, kurās atbalstīti vairāki projekti un vienlaikus ir tādas, kuras nav atbalstīts neviens. Pašvaldību ministrija galvenokārt izvērtējusi vai projekti attīsta pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē arī teritoriālo reformu. Kādas investīcijas pašvaldības plāno un kā būvniecības cenas varētu ietekmēt projektus?

Valsts budžeta finansējumu mērķdotācijām pašvaldībās saņems 54 projekti kopumā 37 miljonu eiro apmērā. Atbalstīto sarakstā visvairāk ir Ogres novada projekti – kopumā 5. Pašvaldības pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs stāsta, ka divi projekti plānoti novada centrā Ogrē - papildu darbi Jauniešu mājas pārbūvē un piebraucamā ceļa izbūve klinšu kāpšanas sienai, kas atrodas pilsētā. Tāpat plānota kādas ēkas Ķeipenē pārbūve par daudzfunkcionālu centru un elektro-apgādes izveidošana Taurupes muižas klēts rekonstrukcijai. Ogres pašvaldība neizslēdz, ka arī šo projektu izmaksas ietekmēs arī būvniecības cenu kāpums.

Talsu novada domes Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece norāda, ka valsts mērķdotāciju konkursā atbalstīti trīs pašvaldības projekti. Runājot par iespējumu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu šiem projektiem Skujeniece norāda, ka diviem no tiem līgumi tiks slēgti par ieplānoto summu, bet vienam vēl norit sarunas ar būvnieku.

Gan Ogres, gan Talsu novadu iesniegtos visus projektus konkursā arī apstiprināja, savukārt, piemēram, Saulkrastu domes vadītājs Normunds Līcis no Reģionu apvienības norāda, ka neviens no vietvaras iesniegtajiem projektiem nav atbalstīts.

Pašvaldību iesniegtajos mērķdotāciju konkursa projektos dominē izglītības un transporta infrastruktūras jomas, kam rezultātā paredzētas divas trešdaļas no kopējās valsts atbalsta summas – 37 miljoniem eiro. Tāpat konkursā varēja pieteikt projektus papilddarbiem jau pērn atbalstītajiem projektiem- tādi gan atbalstīti tikai 6, aptuveni miljona eiro apmērā. Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Raivis Bremšmits saka, ka ministrija galvenokārt izvērtējusi vai projekti attīsta pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē arī teritoriālo reformu.

Ministrija norāda, ka konkurence par mērķdotācijām bijusi liela un kopumā pašvaldības iesniegušas investīciju projektu pieteikumus 65 miljonu eiro apmērā un aptuveni puse no iesniegtajiem projektiem netika atbalstīta.