Latvijā patlaban ir viens Eiropas līmeņa viedais ciems – Alsungā. Par viediem ciemiem uzskatāmas kopienas lauku apvidos, kas rada inovatīvus risinājumus ar valsts vai privāto finansējumu, lai uzlabotu ciema ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus. Lai arī vairākās citās lauku teritorijās kopienas jau darbojas pēc līdzīgiem principiem, tomēr bieži pašvaldībās iztrūkst iedzīvotāju iesaistes reālos darbos teritoriju attīstībā, secināts konferencē par viedo ciemu attīstību Latvijā.

Alsunga ir vienīgais ciems Latvijā, kas pirms pāris gadiem izvēlēts dalībai starptautiskā projektā “Smart Rural 21”. No vairāk nekā 700 pieteikumiem kopumā Eiropas dalībvalstīs tikai 21 ciems saņēma atbalstu viedā ciema stratēģijas izstrādei un īstenošanai. Tas Alsungas kopienai palīdzējis no kopīgas vides sakopšanas nonākt arī pie biznesa vides attīstības teritorijā, konferencē par viedo ciemu attīstību Latvijā norādīja biedrības Alsungas viedais ciems pārstāve Daiga Kalniņa.

Aktīvs kopienas darbs pēdējos gados Alsungai palīdzējis radīt arī viedtālruņos pieejamus maršrutus vietējām dabas takām, izveidot aplikāciju tūrisma sadarbībai, īstenot apmācības mazā biznesa uzsākšanai vai virtuālās realitātes programmēšanā jauniešiem. Latvijas lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka norāda, ka pērn kādā sadarbības projektā Latvijā sevi kā viedu ciemu pieteikušas 59 kopienas, kuras jau īsteno kādus kopīgus darbus vai plāno tos nākotnē. Vienlaikus organizācija strādājot lauku telpā saskaras arī ar kopienu attīstības plānu trūkumu pašvaldību līmenī.

Atšķirībā no viedajām pilsētām, viedo ciemu konceptā būtiskākais nav digitalizācija un tehnoloģijas, bet gan kopienas, skaidro Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis.

Lai arī Lauku konsultāciju centra redzes lokā ir ap 20 kopienu piemēri Latvijā, kas jau darbojas pēc viedo ciemu koncepcijas, tomēr Cimermanis bilst, ka kopumā valstī lauku iedzīvotāju interesi par notiekošo savā novadā rāda arī zemie pagājušo pašvaldību vēlēšanu aktivitātes rezultāti. llkc patlaban attīsta metodiku, lai lauku kopienas arvien iedrošinātu attīstīt darboties pēc viedu ciemu koncepta.