Atsaucoties klausītāju jautājumiem, turpinām sarunu par dažādiem pedagoģijas virzieniem. Šoreiz Ģimenes studijā aplūkojam Valdorfa pedagoģijas galvenos pamatprincipus, skaidrojam tās lomu izglītības sistēmā, salīdzinot to ar citiem, alternatīvās izglītības virzieniem. Diskutē valdorfpedagoģijas skolotājas Andra Biseniece un Alvīne Kalniņa, mamma Maira Tone un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, psiholoģijas doktore Tija Zīriņa.

Montessori pedagoģijas principu vieta vispārējā izglītībā