Pagājušajā nedēļā risinājās ikgadējās Tiesu izpildītāju dienas. Kas interesēja apmeklētājus, kuri izmantoja iespēju aprunāties ar tiesu izpildītājiem, raidījumā Kā labāk dzīvot skaidro zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne un zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā.

Šogad Tiesu izpildītāju dienu tēma bija parādnieku un piedzinēju tiesības un pienākumi un par to arī galvenokārt cilvēki interesējās.

Aktuāla ir kļuvusi tematika saistībā ar galvojuma līgumiem, tie ir gadījumi, kad bankā kredītu ir ņēmis viens ģimenes loceklis, bet kāds cits sniedzis galvojumu. Cilvēki interesējas, kāda ir viņa atbildība kā galvotājam, ja kredīta ņēmējs nepildīs savas saistības pret banku

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuras pienākums ir panākt tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs.