Uzņēmums „Jumis Lauku Viensētas”, kurā darbojas Linda Vanaga, Kaspars Blīgzna un Evija Medne, sakopj un uzpoš lauku īpašumus pirms pārdošanas, izceļot to potenciālu. Viņu prioritāte ir palīdzēt cilvēkiem atrast vietu laukos, ko saukt par mājām, vietu savas pasaules radīšanai.

Evija Medne jeb Meža Eva ir dekoratore, vides radītāja, kura šobrīd saimnieko Briņģu muižā. Tieši Eva ir tā, kas vecajām mājām piešķir estētisko odziņu, atrodot īstajām lietām īsto vietu. Evas filozofija ir veco mājas interjeru atdzīvināt ar jau esošo, uz vietas atrodamo.

Lai arī Evas juridiskais statuss Briņģu muižā ir apsaimniekotāja, viņa atzinusi, ka jūtas tur kā mājās.  Jaunā muižniece lauzusi stereotipus, ka dzīvei muižā ir nepieciešami milzīgi naudas ieguldījumi. Lielākais ieguldījums, lai atgrieztu vecās mājas jaunā dzīvē, viņasprāt, ir tieši radošums.