Raidījuma Dialogi tēma Ķīnas kultūras piemineklis  - senā ķīniešu domātāja Laodzi darbs „Dao un De kanons”. Par šī unikālā darba nozīmību, interpretāciju un tulkošanas iespējām saruna ar Latvijas Universitātes, Humanitāro zinātņu fakultātes, Āzijas studiju nodaļas asociēto profesori, sinoloģi Agitu Baltgalvi.

Tūkstošiem gadu senais Laodzi teksts „Dao un De kanons” vienmēr ir bijis liela mīkla sinologiem, tulkotājiem un interesentiem. Vairākas leģendas par autoru un simtiem šī darba tulkojumi dažādās pasaules valodās pierāda to, ka patiesam vārdam, visaptverošam jēdzienam un dziļai domai nav noilguma.

Kāds nezināms arābu rakstnieks 13. gadsimtā teicis, ka „viss uz zemes baidās no laika, bet laiks baidās no piramīdām”. Laodzi darbs par Dao un De senķīniešu valodā tik tiešām atgādina piramīdu, ko laiks nemaitā, gluži pretēji – tajā atklāj arvien jaunas un jaunas nianses.

Klasisko un kanonisko tekstu tulkošana ir ļoti grūts un atbildīgs darbs. „Dao un De kanons” ir piedzīvojis divus tulkojumus arī latviešu valodā – 1986. gadā no vācu, angļu, krievu un citām valodām to tulkojis un komentējis filozofs Vilnis Zariņš, bet 2009. gadā apgādā Neputns „Dao un De kanons” iznācis Rīgas Stradiņa universitātes profesores Jeļenas Staburovas tulkojumā un interpretācijā.