Tiklīdz pavasara siltā saulīte un dienvidus, un vakaru mīkstie vēji atsedza balto sniega sagšu no zemes māmiņas mīlīgā vaiga, un daba sāka mosties no cietā ziemas miega,un cīrulis trillinādams pacēlās virs druvas, tūliņ atskanēja arī malu malās līksmas gaviļu dziesmas iz cilvēka krūts. Šie pirmie gavilētāji bija gani un sevišķi avju gani, kuriem drusku vēlāk pievienojās arī govju gani. Bet gavilēja arī vēlāk un laikam visu vasaru cauri. /Barons:1894/

Par īpašu dziedāšanas veidu - gavilēšanu, raidījuma LAIKARATA RITI vadītāja Iveta Medene iztaujā etnomuzikoloģi Laumu Bērzu.