Kas Mātes dienā būtu tas svarīgākais - vai savas māmiņas un vecmāmiņas samīļošana, visjaukāko un nebēdnīgāko brīžu atcerēšanās vai gardumu un ziedu dāvāšana? Droši vien viss, ko pieminēju. Bet ir vēl kas svarīgs. Atcerēties, iemācīties un tālāk dziedāt savu vecmāmiņu, vecvecmāmiņu dziedātās auklēšanas, šūpļa un ucināmās dziesmas. Raidījumā par šūpuļdziesmām un ucināmajām dziesmām latviešu bērnu folklorā Iveta Medene iztaujās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Unu Smilgaini.