Celies, brālīt, aunies kājas, līgo, līgo,
Iesim Jānīti padaudzināt, līgo, līgo.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti līgotnes skandina folkloras kopa "Putni", tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons", folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači" un "Pērkonvīri".