Dižens auga ozoliņis mālainā zemītē,
Pretī auga kupla liepa, kas ozolu kaitināja.

Vasarīgās noskaņās par precībām, kāzām un sadzīvi vasarā dzied un muzicē folkloras kopas "Kokle", "Candari", "Isnauda", "Baltava", "Brička" un tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons".

Skaņu režisors Māris Lācis.