Ideju tenisā Jelgavā rastās idejas.

Iesaistot jaunos cilvēkus partijās, mainītos partiju sistēma. Partiju kļūtu mazāk, ja būtu vienotāka tauta, un to var izdarīt, nojaucot barjeras starp pilsoņiem un nepilsoņiem.

Skolā mācīt nevis politikas vēsturi, bet izprast politiku.

Ieviest balsošanu internetā par svarīgiem jautājumiem. Samazināt politiķu skaitu. Kā arī partiju var nodibināt nevalstisko organizāciju grupa.

Mainām izglītības konceptu - izglītība nav diploma iegūšana. Mācīšanās ir arī uzņēmuma veidošana, valsts radīšana.

Mācības un eksāmenus veidot virtuāli, lai kur tu būtu, vari noklausīties noteiktu lekciju skaitu, un lai kur tu būtu, vari atbildēt.

Neformālās izglītības diploms ir līdzvērtīgs oficiālajai izglītībai. Arī augstākajai izglītībai jābūt par brīvu. Augstskolās veidot brīvo portālu, kurā praktiķi var pieteikties ar savu mazo mācību kursu. Uz tā bāzes students pats veido savu mācību programmu. Pasniedzējiem praktiķiem nav vajadzīgs zinātniskais grāds.

Augstskolās nedrīkst būt valodu ierobežojumi, studiju kursi un lekcijas varētu būt arī angļu un krievu valodā.

Provokatīvi jautājumi un interesantas idejas, radoša pieeja un pārsteidzošas atbildes raidījuma Kā labāk dzīvot speciālizlaidumā “Ideju teniss” nedēļā no 2. līdz 6. novembrim. Trešdien raidām no Jelgavas. Kā  līdz Latvijas simtgadei restartēt Latvijas partiju sistēmu: kā panākt, lai partijās aktīvi darbojas desmiti un simti tūkstoši? Un studentu pilsētā arī interesējamies, kā latvietim kļūt par mūžīgo studentu. Ideju tenisā Jelgavā piedalās Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode, neformālās izglītības trenere Lauma Ziemeļniece, uzņēmējs un motosportists Jānis Vinters un uzņēmējs, lauksaimnieks Oskars Cīrulis.

Padalies arī ar savu ideju jau tagad twittera tēmturī #LV100